Kontakt

Hea kodulehe külastaja

Täna 30 aastat tagasi, 20. oktoobril 1988, õnnestus meil,  ajaloohuvilistel lihtkodanikel saada  esimesed usaldusväärsed andmed Konstantin Pätsi viimastest elupäevadest ja matmispaigast Venemaal. Möödunud aja jooksul oleme meie n-ö

rahvadiplomaatidena sõlminud sõprus- ja kultuurisidemed kohaliku, Buraševo  rahvaga, ise kandnud

 kulutused matmispaiga tähistamiseks, aidanud rajada kohalikus keskkoolis Konstantin Pätsi minimuuseumi ning tegelnud ka  kõige muuga  Eestimaa ja selle esimese presidendi tutvustamisel kohapeal.

 Seda tegevust  soovime jätkata lootuses, et meie sidemed Buraševo, Tveri  ja Venemaaga ei katkeks.

 Kutsume asjast huvitatuid meiega  kontakti võtma,  selles tegevuses osalema, võimalusel  osutama

 ka materiaalset abi.  Annetajate nimed avaldame nende soovil kodulehel, mida on tänase seisuga vaadatud juba 101 riigis üle maailma. Kõik summad kasutatakse  sihtotstarbekalt ning kajastatakse  kodulehel.

 

Head koostööd ning koostegutsemist!

A/ arve
Henn Latt 75518, Harjumaa, Estonia
EE832200221010837822
Swedbank AS, Liivalaia Street, 15040, Tallinn, Estonia HABAEE2X

Henn Latt: hennlatt@hotmail.com
Niina Peerna: niina@evastudiorum.com