Sellel kodulehel on kirjeldatud nii pildis kui sõnas toimunud sündmusi, mis seotud Eesti esimese presidendi ning Eesti riigi ühe rajaja Konstantin Pätsi matmispaiga otsingutega ning hiljem tema mälestuse jäädvustamisega Venemaal Tveri oblastis Kaiinini rajoonis Buraševo asulas, kus ta viibis 1955.aastal Litvinovi-nim. psühhiaatriakliinikus sundkinnipeetavana ning suri seal 18.01.1956. Nagu selgus, maeti president tähistamata hauda ning mahajäetud surnuaial tegi loodus oma töö. Kuid tänu Pätsi palatiarsti, 83 aasta vanuse dr Ksenia Gusseva meenutusele maeti Päts erandkorras kirstus ning riietatult — vastupidi teistele kliinikus surnutele. Gusseva näitas metsas kätte ligilähedase koha, kust säilmeid otsida. Need andmed ja video edastasin Buraševost naasmisel Pätsi pojapojale. See teave oli põhialuseks, mille tulemusena Eesti Muinsuskaitse Seltsi jt poolt 1990. a Buraševoekspeditsioonil teostatud väljakaevamisuuringud võimaldasid identifitseerida presidendi isiku. (Väljakaevamine ja säilmete ümbermatmine selles albumis ei kajastu: sellesse protsessi meid – Pätsi matmiskoha esmaavastajaid — ei kaasatud … )

2010. a käisime me, kolm pensionäri, omaalgatuslikus korras Buraševos ja seal kuuldunähtu, nagu ka minu ning põhiliselt MTÜ EVA Studiorumi jt. edasine tegevus K. Pätsi mälestuse jäädvustamisel ning sõpruse ja koostöö arendamisel Buraševo ja Tveriga ongi albumis kajastatud.

2011. a sai Pätsi kunagine matmispaik tänu Buraševo omavalitsusele tähistatud puuristiga ning dr Gusseva viimne puhkepaik hauakiviga. Seekord, risti paigaldamisel, esindasin küll Eestit ainukesena, kuid edaspidi liitus kaasteelisi.

2014.-2015.a paigaldasime kodanikualgatuse korras Pätsi matmispaiga tähistamiseks kohalikust maapõuest suure maakivi, mis meenutab osakest presidendi sünnikodu Tahkuranna mereäärsest kivikangrust, ning mälestustahvli. Praegu on lõppjärgus platsi kujundamine. 2. septembril 2016 osaleb meie delegatsioon kohaliku suursündmuse – Buraševo asula päevade raames peetaval mälestusüritusel nüüd juba Pätsi lõplikult korrastatud-tähistatud kunagisel matmispaigal. Meie delegatsioonile langeb seal suur au meenutada meie esimese presidendi Konstantin Pätsi elu- ja võitlusteed tema rajatud Eesti riigi 100. aastapäeva künnisel, s.o tähtpäeval, millele pühendame meie riigi ajalugu väärtustavate missioonitunnetusega rahvadiplomaatidena oma tegevuse meiegi — alates presidendi matmispaiga otsinguist Venemaa südames Tverimaal kuni tema matmispaiga korraliku tähistamiseni 30 aastat hiljem..

Henn Latt
K. Pätsi matmispaiga tähistamise, kujundamise ning väljaehitamise rahastajateks on:
Nikolai Pankratjev — kunagine Buraševo vallavanem, eraisikuna
Buraševo omavalitsus
MTÜ EVA-Studiorum (Niina Peema, Ketlin Pukk jt)
Henn Latt – eraisikuna